Välj en sida

Bästa valet för er digitaliseringresa 

Vi gör er digitaliseringsresa möjlig. Genom att driva och utveckla unika lösningar låser vi upp för fastighetsbranschens visioner. Vi löser problem som identifiering, låshantering, installation samt integration av olika system och produkter. Med vår samlade expertkunskap inom lås- och access guidar vi er mot slutmålet: den nyckelfria fastigheten.

Vår plattform i molnet är navet som binder samman delarna i er framtida digitala fastighet – med öppna och flexibla lösningar. Med hårdvara och mjukvara i ett gemensamt gränssnitt bidrar vi med lösningar till er digitala förflyttning.

DIGITAL STORSATSNING

Prosero Digital Acces AB är ett fristående företag inom koncernen Prosero Security Group AB – Nordens största oberoende säkerhetsföretag. Prosero Digital Access är koncernens digitala satsning på utveckling av produkter och tjänster för accesser i den digital fastigheten. Med utgångspunkt i plattformen i molnet.

Hos Nordens största oberoende säkerhetsleverantör har därför Prosero Digital Access fått en nyckelroll att utveckla och skapa förutsättningar som hjälper fastighetsägaren vid en digital förflyttning.

FRAMTIDEN ÄR HÄR

Och med den fylls marknaden stadigt med nya lås med nya funktioner och nya användningssätt. Kraven på säkerhet blir också högre och faktorer som bekvämlighet, nytta och smarta funktioner efterfrågas allt mer. Prosero Digital Access roll är att med hjälp av en molnbaserad plattform skapa lösningar och verktyg som förenklar för fastighetsägaren vid en digital förflyttning.

Kontakta oss

Är du nyfiken på att veta mer eller utveckla en produkt tillsammans med oss?

Ragnar Thulin
VD
072 559 37 13
ragnar.thulin@prosero.com

John Stenman
Brand Manager Digital Låssmed
0790 340 08 30
john.stenman@prosero.com