Vad är Proptech och varför är det intressant för dig som fastighetsägare, förvaltare eller Bostadsrättsförening?

Proptech – Fastighetsbranschens digitala revolution!
Entreprenörer/Startups som erbjuder teknologiskt innovativa lösningar till fastighetsmarknaden.
Vi är ett av 69 proptech företag!

Hur digital är egentligen fastighetsbranschen?
Sedan 80-talet har det funnits mängder av olika allt-i-allo-program för fastighetsbranschen. System som dock halkat efter rejält i den digitala utvecklingen. Förväntningarna på den nya tekniken är enorm och användarupplevelsen styr riktningen när nya och smarta lösningar efterfrågas. Duktiga entreprenörer, s.k. Proptech, har snappat upp behoven och erbjuder lösningar som motsvarar fastighetsmarknadens krav och förväntningar. Som fastighetsägare handlar det om att dra nytta av den digitala teknikutvecklingen och anpassa sig till de snabba förändringar som sker i omvärlden. Genom att välja lösningar som tar vara på möjligheterna i den digitala tekniken och som samlar och hanterar data i flexibla plattformar kan fastighetsägaren hänga med i snabba utvecklingen och följa framtidens krav på omställning.

Prosero Digital Access – Digitaliserar låssmedsverksamheten med en molnlösning för fastighetsinformation, ärendehantering med BankID och egenutvecklade uppkopplade lås så allt kan hanteras från dator eller smartphone.

Ledsnat på tung administration?
Tröttnat på tidsödande, krångliga och kostsamma lösningar? Vill ni samla allt för fastigheten på ett tryggt, enkelt och lättillgängligt sätt. Med ett komplett kontrollrum i molnet för digital hantering av fastighetens tillträden och accesser ger vi fastighetsägare en öppen, flexibel och framtidsanpassad lösning i webb och app-format.

Läs mer om Proptech och företagen som ingår

Läs krönikan av Planimas VD i fastighetsnytt – Hur långt har vi egentligen kommit?