Bästa valet för er digitaliseringresa 

Vi gör er digitaliseringsresa möjlig. Genom att driva och utveckla unika lösningar låser vi upp för fastighetsbranschens visioner. Vi löser problem som identifiering, låshantering, installation samt integration av olika system och produkter. Med vår samlade expertkunskap inom lås- och access guidar vi er mot slutmålet: den nyckelfria fastigheten.

DIGITAL STORSATSNING

Prosero Digital Acces AB är ett fristående företag inom koncernen Prosero Security Group AB* – Nordens största oberoende säkerhetsleverantör. Prosero Digital Access är koncernens digitala satsning på utveckling av produkter och tjänster för accesser i den digital fastigheten. Med utgångspunkt i plattformen i molnet.

Hos Nordens största oberoende säkerhetsleverantör har därför Prosero Digital Access fått en nyckelroll att utveckla och skapa förutsättningar som hjälper fastighetsägaren vid en digital förflyttning.

*Prosero Security Group AB  som är Nordens Största oberoende säkerhetsföretag.

FRAMTIDEN ÄR HÄR

Och med den fylls marknaden stadigt med nya lås med nya funktioner och nya användningssätt. Kraven på säkerhet blir också högre och faktorer som bekvämlighet, nytta och smarta funktioner efterfrågas allt mer. Prosero Digital Access roll är att med hjälp av en molnbaserad plattform skapa lösningar och verktyg som förenklar för fastighetsägaren vid en digital förflyttning.

Vår styrka är att tolka kundens problematik och upptäcka var säkerheten brister. Tillsammans kartlägger vi situationen och tar tillsammans med kunden fram ett hjälpmedel för accesser och digitala lösningar i fastigheten – självklart framtidsanpassat.

Vår plattform i molnet är navet som binder samman delarna i er framtida digitala fastighet – med öppna och flexibla lösningar. Läs mer om IT-Plattformen »

Med hårdvara och mjukvara i ett gemensamt gränssnit bidrar vi med lösningar till er digitala förflyttning.
Läs mer om lösningar »

Varför Prosero Digital Access?

Vår plattform, är ett navet för den framtida digitala fastigheten. Alla accesslösningar i samma system, kopplade till samma databas och med ett öppet, flexibelt och gemensamt gränssnitt. En Game Changer inom accesshantering – och så enkelt för dig som användare.

Kontakt

    Jag/vi önskar bli kontaktade via: