Prosero Digital Access AB – Storsatsning på accesslösningar
Nu startar Prosero Security Group ett nytt bolag, Prosero Digital Access under ledning av Petter Samuelsson, tidigare VD på Samuelsson & Partner AB. Fokus ligger på utveckling av digital lås- och accesskontroll. Konceptet och varumärket Digital Låssmed® har integrerats i denna verksamhetsdel och är nu en del av Prosero Digital Access lösningar.

läs mer