IT-PLATTFORMEN – EN TOTALLÖSNING I MOLNET.

Varje lösning och enskild produkt som vi utvecklar är en pusselbit i ambitionen att skapa effektiva och säkra lösningar för en digital fastighet. Plattformen ”Digital Access Manager” är grunden och allt som behövs för en bekymmersfri lås- och accesshantering i den framtida fastigheten.

Digital Access Manager

Molnlösningen Digital Access Manager är plattformen och navet som binder samman delarna i ert säkerhetssystem – från identifiering, lås- och nyckelhantering till installation och administration. Hårdvara och mjukvara i ett gemensamt gränssnitt. Plattformen består av olika moduler med öppet gränssnitt, fullt anpassningsbart och flexibelt – för anpassning till den framtida fastigheten i molnet.
Prosero Digital Access, En nyckelfri framtid

Flexibla moduler helt enkelt.

Ärendehantering
Status, historik, fakturerings-underlag med mera..

Dokumentation
Planritningar, avtal, protokoll etc. Elektronisk signering..

Ärendehantering

Administration
Hantera kunder, företag, fastigheter, behörigheter etc..

Projekteringsverktyg
Elektroniska planritningar, låspunkter, dörrar etc..

Offertförfrågning
Sammanställning/underlag för automatisk offertgivning..

Säkerhet
Säker identifiering med BankId och/eller inloggning..

Service
Direktservice/serviceärende utifrån underlag i plattform..

KEE by Prosero
Öppnaknappen i mobilen. Styr tillträden på distans…

Installation
Mjukvara och hårdvara. Installation och intergration..

Framtidens tillträden
Hur öppnar vi och styr tillträden säkert och effektivt?

Snabb utveckling kräver flexibilitet

Med en öppen och flexibel plattform tar vi bort problem som skapar inlåsningar och begränsningar. Med detta minskas även onödigt dyra omställningskostnader. Med vår plattform och våra framtidssäkrade lösningar möjliggör vi för fastighetsägare att få en enklare, smartare och mer effektiv resa mot en nyckelfri fastighet. 

Utan begränsningar och inlåsningar

Vi har identifierat ett antal problem som både låser in och skapar begränsningar för fastighetsägaren och dennes möjlighet att utveckla sin fastighet för en digital framtid. Dessa har vi eleminerat och utvecklat plattformen Digital Access Manager med en öppenhet och med anpassningsbara moduler. Nya lösningar tillkommer och befintliga utvecklas löpande.