Tradionellt låshantverk i kombination med modern digital låsteknik = Digital Låssmed®

Den traditionella låssmeden breddar sin kunskap med digital låsteknik och smarta lösningar för effektiv nyckelhantering.

Ett genuint traditionsbundet hantverk i kombination med modern digital låsteknik blir en Digital Låssmed®. Den snabba digitala utvecklingen kräver en omställning i branschen. Många har redan den digitala tekniken i sin verksamhet och tillförs en kvalitetssäkringsprocess och digitala hjälpmedel för att kunna erbjuda kompletta och säkerställda leveranser för bostadsrättsföreningar.

Nu utbildas och certifieras löpande alltfler låssmeder runt om i Sverige. I Prosero Security Group ingår ett 40-tal låssmeder som har stor kunskap och lång erfarenhet. Samlar man den och utökar med den digitala låskunskapen får man en Digital Låssmed®.

Allt fler låssmeder blir nu digitala låssmeder

→ Följ de Digitala låssmedsvindarna »